ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - Καλωσορίσατε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγιδίων (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας) του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων 21.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για έξι (6) μήνες, συνολικής αξίας 29.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας από τον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στον ΚΔΑΥ Σχηματαρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης απασχόλησης) , συνολικά τριών (3) ατόμων

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ)                                                                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 393        ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 12/10/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ,...