Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων 21.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για έξι (6) μήνες, συνολικής αξίας 29.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...