Συντάκτης: depodaluser

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης απασχόλησης) , συνολικά δυο (2) ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ)                                                                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 180        ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 15/04/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, που...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την γεωτεχνική – περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την γεωτεχνικη – περιβαλλοντικη αποκατασταση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειας