Συντάκτης: depodaluser

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην λειτουργία του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην λειτουργία του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης απασχόλησης) , συνολικά δυο (2) ατόμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ)                                                                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 93        ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 9/3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, που...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης μέτρων ανάσχεσης κατολίσθησης και προσωρινής διαμόρφωσης απορριμματικού αναγλύφου στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ Δ/νση                : Χριστοδούλου 12                                            Λιβαδειά, 3/2/2023 Τ.Κ.                  : 32131 Λιβαδειά                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 51 Πληροφορίες   : Βλαχόπουλος Άγγελος Τηλ                   : 22610-26778 : 22610-26735 Τηλ ΧΥΤΑ       : 22617-71204 Ε-mail            : depodal@gmail.com   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης μέτρων ανάσχεσης κατολίσθησης και προσωρινής διαμόρφωσης απορριμματικού αναγλύφου στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς   Η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ, προτίθεται να προβεί σε...