Κατηγορία: Διαγωνισμοί προμηθειών – υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγιδίων (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας) του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων 21.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για έξι (6) μήνες, συνολικής αξίας 29.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας από τον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στον ΚΔΑΥ Σχηματαρίου