Κατηγορία: Διαγωνισμοί προμηθειών – υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την γεωτεχνική – περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την γεωτεχνικη – περιβαλλοντικη αποκατασταση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγιδίων (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας) του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων 21.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για έξι (6) μήνες, συνολικής αξίας 29.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.