ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020